Tuesday, 6 December 2016

AZOREAN YELLOW-LEGGED GULL, Larus michahellis atlantis, Sao Miguel, Azores

Sao Miguel, Azores, 24th - 28th November 2016


Azorean Yellow-legged Gull. Larus michahellis atlantis


adult
 sub adult
 3rd winter
 2nd winter
 juvenile / 1st winter
2nd winter3rd wintersub adultadult
No comments:

Post a Comment